Sponsring

Projekt Rönö Festplats – Sponsring

Introduktion och sammanfattning
Projektets vision
Projektets mål
Bakgrund
Den nya festplatsen – Rönö Festplats
Finansiering
Budget
Preliminär tidplan
Sponsorprogram
Kontaktpersoner

Introduktion och sammanfattning
Denna information riktar sig till alla som är intresserade av att följa skapandet av Rönö Festplats, och speciellt till projektets potentiella bidragsgivare och sponsorer. Här ges en inblick i projektets utformning, behov av finansiering samt information om hur finansiella medel används i projektet. Projektets första del kommer att genomföras från hösten 2022 till juni 2024.

Skiss över den planerade festplatsen. Bild: Berga Landskap & Trädgård

Informationen kommer att uppdateras allteftersom projektet fortskrider och viktig information tillkommer. Den som önskar löpande uppdateringar om projektet rekommenderas att besöka bygdeföreningens hemsida www.ronobygdeforening.se eller föreningens Facebooksida .

Projektet startades upp som en följd av att nyttjanderättsavtalet avseende festplatsen vid Skälläng sades upp av markägaren. I och med detta stod Rönö Bygdeförening utan plats att hålla sitt traditionsenliga midsommarfirande på. Föreningen söker nu finansiellt stöd för att kunna köpa mark och etablera en ny festplats. Förutom att bibehålla den populära midsommarfesten satsar föreningen framåt och ser stor potential i att skapa en egen, tillgänglighetsanpassad festplats för flera evenemang och aktiviteter.

Projektets vision
Att Rönö Bygdeförening ska ha en egen festplats med god tillgänglighet, och som både står starkt förankrad i Rönös midsommartradition och är redo att möta framtiden.

Projektets mål
Projektets huvudmål är:

Att skapa en tillgänglighetsanpassad festplats för alla, där funktionerna som funnits vid Skälläng bibehålls och där möjlighet till vidareutveckling finns.

Bakgrund

Föreningslivet i Rönö socken har under 99 år, genom ett upplåtelseavtal, drivit och förvaltat festplatsen vid Skälläng i Rönö. Där har ett gemytligt midsommarfirande anordnats på midsommardagen och den första festligheten gick alltså av stapeln 1923.

Under sommaren 2022 sade markägaren upp avtalet med bygdeföreningen. Detta innebar att föreningen både behövde planera för en flytt från festplatsen vid Skälläng, och att jakten på en ny festplats inleddes.

En enhällig medlemskår röstade för att festplatsen med det populära midsommarfirandet måste leva vidare på en lämplig plats. Majoriteten ansåg även att föreningen själva borde äga marken där den nya festplatsen ska uppföras.

Festplatsen i Skälläng var unik i sitt slag med sitt lantliga läge i ett skogsbryn omgivet av åkrar och skärgårdsskog. Den traditionstyngda midsommarfesten, där en stor del av bygden är engagerad i förberedelser och genomförande, har varit populär under alla år. På programmet står dans kring midsommarstången, barnteater, skyttetävling och andra trevligheter som tilltalar besökare i alla åldrar. Midsommarfirandet avslutas på kvällen med dans, de senaste åren till det populära dansbandet Huttez.

Den senaste festen 2022 samlade runt 900 besökare från hela Vikbolandet och Norrköping med omnejd. Festens betydelse för människor från ett relativt stort upptagningsområde, ger bygdeföreningen och engagerade Rönöbor hopp och kraft att samlas kring projektet att skapa en ny festplats.

En projektgrupp har etablerats och en ny plats har lokaliserats. Projektet siktar högt med ambitionen att skapa en festplats inte enbart för midsommarfirande.

Den nya festplatsen – Rönö Festplats

Bild: Berga Landskap & Trädgård

Den nya festplatsen ska etableras i en vacker skogsglänta med närhet till Rönö Bygdeförenings hembygdsgård i Segerbo, strax intill vägen mellan Rönö och Östra Ny. Festplatsen är således lätt tillgänglig oavsett varifrån besökare kommer.

Ett cirka 3 hektar stort område köps av bygdeföreningen och regleras in i den befintliga fastigheten där hembygdsgården är belägen. Utvecklingspotentialen för fastigheten är stor i den lantliga miljön och synergierna med kulturarvet i hembygdsgården öppnar för nya möjligheter. I anslutning till den nya festplatsen planeras även en ändamålsenlig parkeringsplats anläggas tillsammans med ställplatser för husvagnar och -bilar.

Den nya festplatsen planeras att kunna nyttjas för olika typer av evenemang såsom julmarknad, konserter, utomhusbio och framför allt bibehållandet av midsommarfirandet på midsommardagen.

För att försöka bibehålla känslan av den fina midsommartradition som skapats vid Skällängs festplats, kommer de befintliga byggnaderna och dansbanan att flyttas med till den nya platsen. I samband med etableringen av den nya festplatsen kommer byggnaderna att renoveras och anpassas för att möta framtiden på bästa sätt. Vid behov kommer även nya byggnader att uppföras.

I projektet läggs stort fokus på tillgänglighet, då målet är att alla ska kunna besöka festplatsen. Som ett naturligt steg i utvecklingen av festplatsen skapas moderna lösningar för el, vatten och sanitära faciliteter.

Projektets ambitionsnivå är hög och entusiasmen att skapa något nytt och bestående är ännu högre. Styrelsen för bygdeföreningen, medlemmarna och projektgruppen är övertygade om att Rönö som skärgårdsbygd och den nya, fina festplatsen kommer att attrahera besökare från när och fjärran.

Finansiering
Finansieringen blir den största utmaningen för projektet. Även om de ideella insatserna kommer att vara stora så måste betydande finansiella resurser skjutas till. Ambitionen är att finansieringen till stor utsträckning ska ordnas genom bidrag och sponsormedel. Projektet hoppas även på att crowdfunding ska bidra till finansieringen. Alla bidrag går oavkortat till projektet.

Budget
Total projektbudget bedöms till ca 1,5 – 2 MSEK inklusive markköp. Inräknat i detta är inte den stora mängd arbete som kommer att genomföras ideellt av föreningens engagerade medlemmar.

Preliminär tidplan

Sponsorprogram
För att kunna genomföra projektet och uppnå de satta målen är Rönö Bygdeförening i behov av finansiellt stöd, via bidrag och sponsring. Alla bidrag går oavkortat till projektet.

Ett sponsorprogram har tagits fram. Samtliga sponsorer, privatpersoner likväl som företag och föreningar, kommer att exponeras på bygdeföreningens hemsida samt på en sponsortavla på festplatsen. Allla bidragsgivare kommer att finnas med i boken om Skälläng och dansens betydelse i Rönö Socken, ”Dä ä dans borti Skälläng”.

Sponsorprogrammet har 3 nivåer:

Guldsponsor: 20 000 kr och över
Silversponsor: 10 000 kr och över
Bronssponsor: 5 000 kr och över

Om du önskar delta i sponsorprogrammet – kontakta någon av kontaktpersonerna nedan:

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner för projektet är:

Conny Passmark, ansvarig bidrag/sponsring 0702-009186, conny@passmark.se
Nina Vogel, projektledare 0720-801711, ninan945@gmail.com
Lolita Nilsson, ordförande i Rönö Bygdeförening 0702-154712, lolitavikbolandet@gmail.com

Rapportering och uppföljning
Följ framstegen i projektet på www.ronobygdeforening.se eller föreningens Facebook-sida .

Ladda ner folder

Ansvarig för arkivfrågor, ledamot i Vikbolandets Arkiv och Historieförening och föreningens representant i Kulturarv Östergötland

Conny Passmark

070 - 200 91 86

conny@passmark.se

Projektledare för Rönö Festplats

Nina Vogel

0720-801711

ninan945@gmail.com

Ordförande och Medlemsansvarig

Lolita Nilsson

070 - 215 47 12

lolitavikbolandet@gmail.com
Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se