Adventsgranar och -ljusstakar är på plats

Både i Segerbo och vid Bygdegården finns lysande granar i år igen. I Bygdegårdens fönster är ett stort antal adventsljusstakar utplacerade, försök att räkna dem alla!