Allmoge museum


Bygdeföreningen har c:a 500 katalogiserade museiföremål i Segerbo. Föremålen finns i storstugan, loftboden och i det så kallade brygghuset, dvs tvättstugan. Här kan besökare botanisera bland gamla möbler, jordbruksredskap, snickeriverktyg, fiskeredskap, textilredskap m m. Bland mera udda föremål finns smidesredskap, en valurna och ålfångstredskap. Föremålen är donerade av ortsbefolkningen och katalogiseringen har i huvudsak skötts av Stig och Anna-Greta Lundgren samt Mats Mattsson och hans mor Ella Mattsson.

En äldre generation känner förmodligen till förekomsten av de flesta föremålen men det är ändå trevligt att minnas tiderna från förr och reflektera över den snabba utvecklingen som skett under det senaste seklet. Unga besökare har säkerligen mycket att lära om det förflutna. Tänk så mycket bekvämare livet har blivit.

Styrelsens framtida planer är bland annat att kunna iordningställa den lilla ladan som tillhör hembygdsgården för att i denna utställa jordbruksredskap som tar stor plats i loftboden. Ett sådant projekt kräver relativt stora resurser varför bidrag i form av arbetskraft, material och donationer välkomnas den dag då ett upprustningsprojekt sätts igång. Nedan visas ett axplock av föremål, vilka förhoppningsvis ger inspiration till ett besök på den vackra och rogivande hembygdsgården i Segerbo.

Mats Mattsson står vid ett bastant skåp som har använts för matförvaring. Under armen har Mats inventarieförteckningen på 500 museiföremål av kulturhistoriskt värde.

”Compact Living” från förr. Byrån kan vecklas ut till att bli en säng. Madrassen finns i byrån så det är bara lakan som skall till.

Tandembänk från Rönö Kyrkskola (1935 – 1941). I denna bänk satt eleverna under den stränga (?) lärarens eller lärarinnans uppsyn.

Valurna från den tid då sockenborna röstade i småskolans kommunalrum. Valsedlarna omfattade då partierna Bonde-förbundet, Folkpartiet, Högerpartiet, Socialdemokraterna samt Kommunisterna.

Ålfångstredskap från den tiden då det fanns rikligt med ål och då ålen inte var fridlyst.