Bakgrundsbild

Studiecirklar

Under 2024 kommer vi fortsätta med studiecirklarna ”Byggnadsvård”, ”Hembygdsdokumentation och helt ny cirkel ”Vara med och skapa vår nya fest- och mötesplats”

Den första studiecirkeln startade i september 2018 och vi var 32 deltagare, som delades in i arbetsgrupper. Vi träffades en torsdag i månaden i Rönö Bygdegård. Vårt huvudmål var att färdigställa dels en skriftlig dokumentation och en elektronisk, webbaserad databas av torp och backstugor och personer som under 1800-talet bott i dessa stugor. Avgränsning var att torp- och backstugorna skall vara belägna i Rönö Socken. Torp- och personinventering skall vara kvalitetssäkrade och dokumenterade uppgifter skall i möjligaste mån verifieras med källhänvisning. Arbetet skall utgå från befintlig torplista över Rönös torp och backstugor som togs fram under ett gemensamt Vikbolandsprojekt under 1980-talet, där det bland annat ingick att göra en torpinventering. I Rönö Socken hittades 84 torp. Torpkartan är framtagen med hjälp av Google Earth och Google Maps I slutet av 2023 hade vi funnit 136 torp- och backstugor. Studiecirkeln har träffats 82 ggr mellan åren 2018-2023.

Torpkartan i Google Earth och som innehåller lite information om varje torp.

Vid torpets fysiska plats har på ett flertalställen tjärade torpskyltar av Rönö-ek, ställts ut. Dessa har torpnamnet och även en QR-kod som ger besökaren ännu mer om informationen om platsen och de personer som levt i torpet.

Under 2024 kommer övriga torpskyltar att placeras ut och torpinformationen kommer även införas i Sveriges Hembygdsförbunds nationella torpregister och torpkarta.

I samband med dessa aktiviteter kommer torpböckerna om Rönös torp- och backstugor färdigställas-

Vår andra studiecirkel var ”Byggnadsvård” och vi träffades första torsdagen i månaden vid Segerbo Hembygdsgård. Hittills har vi träffats 60 ggr med start i april månad 2020. Vi är för närvarande 11 st deltagare.
Tanken är att utveckla intresset och kunskapen hos deltagarna för äldre byggnaders historia, egenart och utformning med utgångspunkt från vår hembygdsgård Segerbo. Vid Segerbo har vi flera byggnader av historiskt värde för Rönö: en mangårdsbyggnad (parstugetorp), loftbod (finns endast tre liknande loftbodar på Vikbolandet) och en lada. I vår studiecirkel skall vi skaffa oss grundläggande kunskaper om vad som är utmärkande för olika hustyper, exteriör och interiör utformning och vad man bör tänka på vid ombyggnad och renovering av gamla hus. Under de gångna åren har renovering skett av ett magasin/vagnslider, bykstuga och delar av en torpstuga. Under 2024 skall föreningens loftbod med svalgång, från 1700-talet renoveras. Arbetet sker tillsammans med professionella hantverkare och antikvarisk expert. Föreningen har fått ett generöst bidrag av Länsstyrelsen Östergötland till ekonomisk hjälp för att antikvariskt bevara loftboden för framtida generationer.

När det gäller den tredje studiecirkeln ”Vara med och skapa vår nya fest- och mötesplats”, återkommer vi inom kort när alla formella ärende som är kopplade till den nya festplatsen är avklarade och godkända.

Är du intresserad av någon eller några av studiecirklarna och vill ha mer information kontakta oss.

 

Anmälan

Studiecirklarna sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Önskar du/ni deltaga i någon av cirklarna hör av er till:

 

Conny Passmark

conny@passmark.se

070-2009186

I samverkan med vuxenskolan.

Ansvarig för kultur och arkivfrågor som rör Rönö Socken. Ledamot i Vikbolandets Arkivförening och föreningens representant i Kulturarv Östergötland

Conny Passmark

070 - 200 91 86

conny@passmark.se