Bakgrundsbild
  • Hem
  • Kulturarvet - Hembygdssektionen

Kulturarvet – Hembygdssektionen

Begreppet kulturarv innebär, byggnader, fornlämningar, berättelser, traditioner och andra immateriella värden som vi övertar från tidigare generationer. Under denna flik har Bygdeföreningen, med medverkan från alla Rönöbor, ambitionen att dokumentera vårt kulturarv.

Hembygdsföreningen (1952-2020) är numera Hembygdsgårdssektionen som är en av de tre sektioner (även Bygdegårdsektionen och Aktivitetssektionen) som utgör Rönö Bygdeförening.
(studera Hembygdsföreningens ursprungliga stadgar)

Hembygdsgårdssektionens uppgift är att:

  • vårda och bevara ännu befintlig bygdekultur
  • anskaffa och tillvarataga inom bygden befintliga föremål och redskap av kulturhistoriskt värde
  • sprida kunskap om bygden genom hemsidan,  i studiecirklar och olika aktiviteter
    stärka gemenskapen i bygden

Förutom den egna hembygdsgården har föreningen även restaurerat slottsruinen vid Rönö Kungsgård, vårdkasen på Lönshuvud och Djupviksstugan. Uppgifter om bebyggelse, verksamheter och näringar under forna tider har insamlats och sammanställts. Dokumentationen finns tillgänglig så väl i Hembygdsgården som i bygdegården i Rönö.

Bygdeföreningen genomför varje år olika aktiviteter i sockenområdet. Här kan bl.a. nämnas vandringar i sockenområdet samt föreläsningar. Bland sevärdheter förutom hembygdsgården kan nämnas Rönö kyrka, Arvidsbergs koppargruvor, vårdkasen Lönshuvud samt forngravar.

Genom ditt medlemsskap stödjer du föreningens arbete avseende upprustning och den löpande förvaltningen av hembygdsgården samt föreningens ambition att medverka i utvecklingen av gemenskapen i bygden. Bli medlem

Ansvarig Hembygdsgårdssektionen

Kerstin Sundquist

070–279 18 37

pw.sundquist@gmail.com

Ansvarig för kultur och arkivfrågor som rör Rönö Socken. Ledamot i Vikbolandets Arkivförening och föreningens representant i Kulturarv Östergötland

Conny Passmark

070 - 200 91 86

conny@passmark.se