Styrelsen

Ordf. Lolita Nilsson
V. Ordf.  Kerstin Hellberg
Sekr. Kerstin Olsson
Kassör Marianne Hansen
Repr. Bygdegårdssektionen Elisabeth Fritz Jonsson
Repr. Hembygdsgårdssektionen Kerstin Sundqvist
Ledamot Anders Boija
Ersättare Conny Passmark
Ersättare Claes Karlsson
Ersättare Helena Kärner Karlberg

Ordförande och Medlemsansvarig

Lolita Nilsson

070 - 215 47 12

lolitavikbolandet@gmail.com