Bidra till projektet ekonomiskt

Finansieringen blir den största utmaningen för projektet. Även om de ideella insatserna kommer att vara stora så måste betydande finansiella resurser skjutas till. Föreningen kommer att gå in med till viss del befintliga medel i projektet och dessutom går intäkterna från årets arrangerade aktiviteter till projektet. Utöver det är ambitionen att finansieringen till stor utsträckning ska ordnas via sponsorer, privata bidragsgivare samt via bidrag från olika institutioner och organisationer. Alla erhållna bidrag går oavkortat till projektet.

Kostnaderna för projektet bedöms till cirka 3,7 MSEK inklusive markköpet. Utöver detta bedöms minst 800 timmar behöva läggas på projektet.

Alla bidrag mottages tacksamt, stora som små. Alla bidrag går oavkortat till projektet.
Självklart kan du även bidra med arbetskraft och material, se Bidra till projektet med arbetskraft/material” .

Sponsorprogram

Samtliga sponsorer, privatpersoner likväl som företag och föreningar, kommer att exponeras på Bygdeföreningens hemsida samt på en sponsortavla, fäst på en ektjärad stolpe, på festplatsen. Alla bidragsgivare kommer att finnas med i boken om Skälläng och dansens betydelse i Rönö Socken, ”Dä ä dans borti Skälläng”.

Sponsorprogrammet har 3 nivåer:

Guldsponsor: 20 000 kr och över
Silversponsor: 10 000 kr och över
Bronssponsor: 5 000 kr och över

Om du önskar delta i sponsorprogrammet – kontakta någon av kontaktpersonerna nedan.

Skänk direkt
Alla gåvor mottages tacksamt, små som stora.
För gåvor lägre än 5 000 kr går det bra att skänka direkt enligt nedan. För större gåvor kontakta gärna vår sponsoransvarige enligt nedan.

Bankgiro: 5732-5409 eller
Swish: 123 080 84 51

(du kan scanna QR-koden här intill)

Märk din gåva med ”Festplats” och ange även ditt namn.

 

Kontaktpersoner

Ansvarig bidrag/sponsring

Conny Passmark

0702-009186

conny@passmark.se

Projektledare för Rönö Festplats

Nina Vogel

0720-801711

ninan945@gmail.com

Ordförande och Medlemsansvarig

Lolita Nilsson

070 - 215 47 12

lolitavikbolandet@gmail.com