Bakgrundsbild
  • Hem
  • Om Rönö Bygdeförening

Om Rönö Bygdeförening

Rönö Bygdeförenings verksamhet består av 3 sektioner, Bygdegårdssektionen, Hembygdsgårdssektionen och Aktivitetssektionen.
Vi är anslutna till Sveriges Hembygdsförbund och Bygdegårdarnas Riksförbund.

Föreningen har till uppgift att förvalta Rönö Bygdegård, Rönö Hembygdsgård i Segerbo tillika annat kulturarv, samt bedriva aktiviteter som stärker gemenskapen i bygden, bidrar till utvecklingen av landsbygden och stärker Rönöbygdens attraktionskraft.

Under året 2020 gick Rönö Hembygdsförening och Rönö Bygdegårdsförening samman till EN förening – Rönö Bygdeförening. År 2021 införlivades också Rönö Sportklubb. Under samma år inköptes Kyrkstallet, att användas till förvaring och framtida aktiviteter.

Verksamheterna har successivt fusionerats i syfte att uppnå sameffekter genom marknadsföring av Bygdegårdens stora potential i form av mycket ändamålsenliga lokaler och en levande landsbygd i skärgårdsmiljö. När detta kryddas med Rönös kulturarv så ser styrelsen för Bygdeföreningen positivt på framtiden.

Läs mera om Bygdegården under ”Boka våra lokaler” samt under kulturarvet – Rönö Bygdegård och om Rönö Hembygdsgård och annat kulturarbete under fliken ”Kulturarvet”.

Vårt gedigna aktivitetsprogram finns under fliken ”Aktiviteter” . Under fliken ”Våra traditioner” kan du läsa om våra återkommande aktiviteter, där midsommarfesten är monumental.

Festplatsen för Midsommarfesten låg från 1923 till 2022 vid Skälläng. Under år 2022 har markägaren sagt upp gällande avtal och föreningen har med detta förlorat ett viktigt kulturminne. Föreningen arbetar nu intensivt för att skapa en ny festplats, där bygdens 100-åriga midsommardagstraditioner kan bibehållas. Rapporteringen av olika aktiviteter görs under fliken ”Hänt i Rönö” .

Vi har våra faciliteter på tre ställen i Rönö. Bygdegården finns intill Rönö Kyrka och Hembygdsgården vid Segerbo, vackert inbäddad i en tidstrogen torpmiljö. Kyrkstallet ligger i backen nedanför kyrkan. Bygdegården kan hyras för olika evenemang. Föreningen har också ansvar för platsen där den årliga Midsommarfesten äger rum.

Vi har c:a 275 medlemmar och kan samla c:a 70 medlemmar till våra aktiviteter. Vi har haft glädjen att få ta emot arv och donationer de senaste åren. Om fler vill donera pengar, tar vi tacksamt emot dem på bankgiro 5732-5409.

Våra stadgar kan du studera här…

Om du önskar komma i kontakt med någon i styrelsen, så är du hjärtligt välkommen. Kontaktuppgifterna finner du här…

 

Kontaktperson för Rönö Bygdeförening

Ordförande och Medlemsansvarig

Lolita Nilsson

070 - 215 47 12

lolitavikbolandet@gmail.com