Extra Årsmöte 2023

Extra årsmöte söndag den 29 januari
Nu är det klart – föreningen köper marken!
Söndagen den 29 januari, höll vi i Rönö Bygdeförening ett extra årsmöte angående Rönö nya festplats. Ett 40-tal medlemmar fick information om planerna för festplatsen, dess läge och utformning, samt planer på finansieringen. Efter bra diskussioner fastslog mötet att föreningen ska gå vidare med köp av marken, som ligger i direkt anslutning till vår hembygdsgård i Segerbo.
Den nya festplatsen är ett stort och både kostsamt och arbetskrävande projekt.
Vi hoppas att många av er medlemmar samt tidigare festplatsbesökare kan tänka er att  stötta oss – vi tar tacksamt emot alla bidrag, stort som smått!
Styrelsen
PS Tack till ”köket” som under ledning av Misan serverade oss kaffe med delikata våfflor!

 

Vid det extra årsmötet beslutades att föreningen ska inköpa marken till den nya festplatsen i Segerbo. Läs mer nedan:

  1. Möte om Rönö nya festplats
  2. Föredragningslista-extra-årsmöte
  3. Protokoll Extra Årsmöte