Bakgrundsbild

Bli medlem

Genom ditt medlemskap kan Bygdeföreningen förvalta kulturarvet och bidra med att sprida kunskap om bygden.  Medlemsavgiften skall täcka försäkringskostnader, kostnader för underhåll av bygdegården, hembygdsgården samt kostnader för försäkringar, hemsida etc. Aktiviteter som arrangeras i Bygdeföreningens regi skall vara självfinansierande och helst ge ett överskott.

Medlemsavgiften är 100 kronor för enskild medlem och 200 kronor för familj. Medlemsavgiften betalas  på bankgiro 5732-5409 eller Swishas på 123 239 6505. Skriv ”Medlem” och namn. Vill du betala med vanlig giroblankett, går det också bra.

För att vi skall kunna hålla dig uppdaterad om aktiviteter och nyheter så bör du fylla i kontaktformuläret nedan.

Välkommen som medlem till Bygdeföreningen och tack för ditt bidrag!

Styrelsen

Anmälan om medlemsskap
Familjemedlemsskap 200 kr/år Endast en person medlemsskap 100 kr/år Medlemsavgiften betalar du via Swish 123 239 6505. Du kan även betala via Bankgiro 5732-5409 Skriv ”Medlem” och namn.
ange om medlemsskapet avser en person eller familj.

Vår hantering av personuppgifter följer GDPR!

För att öka skyddet av personuppgifter för EU-medborgare har EU tagit fram en lag, som ersätter nuvarande PUL (Person Uppgifts Lagen) och som träder i full kraft den 25 maj 2018. I korthet innebär lagen att de organisationer som hanterar personuppgifter äger stort ansvar att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder och behöver garantera att personuppgifter behandlas konfidentiellt.

Vi lagrar era telefonnummer, adressuppgifter och e-mailadresser i syfte att hålla medlemmarna informerade om  Bygdeföreningens verksamhet samt i syfte att skicka ut avier.

Vi lagrar inte personnummer och innan vi publicerar en bild på en person så ber vi om personens tillstånd innan publicering. Vi använder inte registret för marknadsföring.

Vi lagrar registret på ett säkert sätt så att bara styrelsen har tillgång till registret.

Vårt syfte med lagring av personuppgifter om våra medlemmar är således entydigt och vi anser att vi med detta uppfyller kraven på GDPR.

För att begränsa utskick av mail så uppmanas du att besöka vår hemsida.

Rönö Bygdeförenings policy för personuppgiftshantering finns HÄR.

Ordförande och Medlemsansvarig

Lolita Nilsson

070 - 215 47 12

lolitavikbolandet@gmail.com