Bakgrundsbild

Samarbetspartners


Vi samarbetar med Vuxenskolan vad gäller  studiecirkeln och olika kulturella evenemang. Läs om Vuxenskolan här …

Vi är medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund  (BR). Studera det mycket läsvärda dokumentet om

Bygdegårdarnas idégrund.

Östergötlands Bygdegårdsdistrikt är en del av BR och finns till för att hjälpa och stödja alla Bygdegårdar i Östergötland. De arbetar aktivt för att utveckla och samordna verksamheten i distriktet för att bidra till levande gårdar.

Vi är medlemmar i Sveriges Hembygdsförbund och Östergötlands Hembygdsförbund


Vi är även medlemmar i Vikbolandets arkivförening

Den bildades av Vikbolandets hembygdsföreningar i samband med att Vikbolandet blev en del av Norrköpings kommun. Arkivlokalen ligger i Åkerliden nära Kuddby kyrka och där förvaras cirka 300 arkiv och dessutom nära 400 böcker, kompendier och uppsatser. Digitalisering av arkivförteckningarna pågår.

 

Verksamheten i Kulturarv Östergötland (k-arv.se) är inriktad mot att tillgängliggöra östgötskt kulturarv på olika sätt. Med hjälp av nätverksarbete och modern teknik skapas förutsättningar, ingångar och mötesplatser som alla vi som är intresserade av Östergötlands historia ska kunna ta del av.

Kulturarv Östergötland är en regional verksamhet med ekonomiskt stöd från Region Östergötland. Kulturarv Östergötland har administrativt sin hemvist på Östergötlands museum och är där integrerat med övrig verksamhet. Arbetet sker i en bred ABM-samverkan (Arkiv, Bibliotek, Museum) med en mängd institutioner, projekt och föreningar samt företag inom exempelvis besöksnäringen. Till verksamheten finns en styrgrupp knuten. Syftet med verksamheten är att på ett spännande och modernt sätt tillgängliggöra den östgötska historien.

Ordförande och Medlemsansvarig

Lolita Nilsson

070 - 215 47 12

lolitavikbolandet@gmail.com