Årsmöte 2021

Årsmötet 2021 ägde rum digitalt den 9 mars med nästan 40 medverkande medlemmar. På mötet presenterades verksamhetsåret 2020 i bild och siffror.

Vidare presenterades strategin och aktiviteterna för verksamhetsåret 2021.

Tack alla som deltog!

Styrelsen

På grund av coronapandemin kom årsmötet att hållas digitalt, men det gick också att koppla upp sig per telefon. Utsända handlingar finns länkade nedan samt uppsatta på anslagstavlan i Rönökorset. Dessutom finns protokoll och presentioner från årsmötet nedan:

1) Protokoll

2) Presentation av ekonomin

3) Plan 2021 för Bygdeföreningen

4) Aktiviteter för 2021

5) Verksamhetsberättelse med bilagor

6) Policy för:  – Likabehandling    – Tillgänglighet    – Ungdom

7) Valberedningens förslag

8) Revisionsberättelse

9) Budget

Ordförande och Medlemsansvarig

Lolita Nilsson

070 - 215 47 12

lolitavikbolandet@gmail.com