Rönö Walkers tisdagsvandringar

Vi vandrar varje tisdag och möts vid Bygdegården kl 13.00 med matsäck.

Rapporter med bilder från tisdagsvandringarna publiceras på föreningens Facebookssida

Sedan 2020 anordnas vandringar av Rönö Bygdeförening under namnet Rönö Walkers. Vi samlas varje tisdag kl. 13.00 vid Bygdegården. Ofta samåker vi  till dagens utgångspunkt för vandringen. Många tar med sig sin hund också. Under vandringen intas medhavd matsäck på någon fin utsiktspunkt.

Här nedan beskrivs våra mest populära vandringar:

Lilla Kungsleden i Norrkrog naturreservat

Längd: 3,5 km

Tid: 1,5 tim; ojämnt med stenar större delen av stigen

Total uppgång: 90 m

Parkering:  vid Stegeborgsgården

Målet för vandringen är den andra utsiktsplatsen ovanför Stegeorgsgården med utsikt  över Stegeborg och Slätbaken. Börja den orange leden utefter vattnet och gå sedan uppför via Kålldalen. Tag där till vänster vidare uppför till den första utsiktspunkten.  Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

 

Österviks koloni – Lilla Hummelvik

Längd: 7,5 km

Tid: c:a 2 tim

Höjdskillnad: 70 m, lättgånget utom efter bryggorna nedanför Östervik

Parkering: t ex vid Vintersbo/Stäk-krysset, men utgå gärna hemifrån

Klicka här för information om Österviks koloni.

 

Stensätter(-Annelund)

Längd: 5,5 km

Tid: 2 tim

Höjdskillnad: 25 m, mest på grusväg

Parkering: vid Segerbo hembygdsgård

Vid Stensätter kan man göra en avstickare till vattenfallet och på slutet kan man göra det till Annelund.

 

Arvidsberg/Hornsudd

Längd: 4,5 km

Tid: 1,5 tim; ojämnt berg vid gruvan

Parkering:  vid Svarttorp på vägen till Stora Hummelvik

Målet för vandringen är Hornsudd som är Vikbolandets sydligaste udde. Här ligger ett sommarparadis utan bilväg. Beundra utsikten över Trännöfjärden från Arvidsbergs gruvas stenhögar och vandra tillbaka förbi Arvidsbergs tidigare arbetarebostäder. Läs mer om gruvan.

 

 

Ålbäcken-Ingelstorps ödegård

Längd: 5,5 km

Tid: 2 tim

Höjdskillnad: 40 m

Parkering: vid Ålbäckens trädgård

Läs mer om Ålbäckens trädgård.

 

Linneberga-Segerbo

Längd: 8,5 km (med avstickare norrut)

Tid: 2,5 tim

Höjdskillnad: 100 m

Parkering: vid gamla affären i Linneberga

Läs mer om hembygdsgården Segerbo.

 

Vårdkasen i Korpetorp-Lönshuvud

Längd: 3 km

Tid: 1-1,5 tim

Höjdskillnad: 40 m, ibland branta hällar som kan vara hala

Parkering: på baksidan av Korpetorps gård. Följ sedan de vita markeringarna.

På toppen av Lönshuvud finns en av Sveriges få bevarade vårdkasar. Platsen är strategisk, med vidsträckt utsikt över S:t Annas skärgård. Vårdkasen härrör förmodligen från 1700-talet, men platsen har sannolikt ett betydligt äldre ursprung som vaktplats. Läs om Länsstyrelsens rapport om Lönshuvud som riksintresse.

 

Mullingstorp

Längd: 3,5 km

Tid: 1,25 tim

Höjdskillnad: 35 m

Parkering: bakom stora ladan längst bort (kör in den lilla vägen t h; efter den stora infarten till gården)

Läs mer om Mullingstorps kursgård.

 

Hummelvikarna

Längd: 7 km

Tid: 1,75 tim

Höjdskillnad: lättgånget

Parkering: vid Kungsgården

Klicka här för karta och information om Lilla Hummelvik.

 

 

 

Arvidslund via Stäk 

Längd: 6,5 km

Tid: 1,75 tim

Höjdskillnad: 65 m

Parkering: vid Kungsgården

Gå den nya asfaltvägen från Kungsgården mot Stäks brygga. Tag t v i Stäk-korsningen, passera Vintersbo herrgård och gå mot Österviks koloni efter T-korsningen. Strax efter bondgården, gå den lilla skogsvägen t v upp till Arvidslund och oljegrusvägen tillbaka. Gena på grusvägen t v upp över Kvarnberget till Rönöån.

 

Lunnebo från Holma

Längd: 3,5 km

Tid: 1 tim

Höjdskillnad: 10 m på lättgången grusväg

Parkering: vid Holma gård

Läs mer om de fina husen som ligger på vägen (vid 1) och ägs av Heidi Sundström Gradin och hennes man Anders Gradin.

 

Hinnerstorps naturreservat

Längd: 3,7 km

Tid: 1-2 tim

Höjdskillnad:

Parkering: på naturreservatets parkering

Kör från Rönö mot Norrköping. Det finns en skylt Hinnerstorp Naturreservat ner till vänster vid Gåsätter. Promenaden går på stigar i Hinnerstorps naturreservat, som har en 3 km-slinga i fantastiskt vacker tallurskog. Fika på en rastplats i reservatet, där det finns bord och bänkar att sitta på. Läs mer om reservatet.