Krisberedskap

När kriser uppstår i lokalsamhället öppnar bygdegården upp sina dörrar och fungerar som sambandscentral och resurs för lokalbefolkningens behov i krisen. Efter att krisen är över är det lokala föreningslivet en viktig del i psykiska och fysiska efterarbetet som uppstår.

Genomförda Föreläsningar/möten om Krisberedskap

  • Krisberedskap i Rönö 2022-05-24
    Säkerhetsdirektören Richard Tjernström från Norrköping kommun inspirerade 20-talet medlemmar i den nu så aktuella frågan om krisberedskap.
    Läs mer och ta del av dokumentation
  • Krisberedskap och -hantering i Rönö 2021-04-22
    30-talet medlemmar träffades i det digitala mötet  för att inspireras av Per Helgesson, som redogjorde för jordbrukets utmaningar i samband med  klimatförändringen. Läs mer och ta del av dokumentation