Krisberedskap

När kriser uppstår i lokalsamhället öppnar bygdegården upp sina dörrar och fungerar som sambandscentral och resurs för lokalbefolkningens behov i krisen. Efter att krisen är över är det lokala föreningslivet en viktig del i psykiska och fysiska efterarbetet som uppstår.

Genomförda Föreläsningar/möten om Krisberedskap

  • Krisberedskap i Rönö 2022-05-24
    Säkerhetsdirektören Richard Tjernström från Norrköping kommun inspirerade 20-talet medlemmar i den nu så aktuella frågan om krisberedskap.
    Läs mer och ta del av dokumentation
  • Krisberedskap och -hantering i Rönö 2021-04-22
    30-talet medlemmar träffades i det digitala mötet  för att inspireras av Per Helgesson, som redogjorde för jordbrukets utmaningar i samband med  klimatförändringen. Läs mer och ta del av dokumentation
Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se