Rönö Bygdegård – fd Rönö Kyrkskola

1885-1886
Byggs det nya skolhuset på den reserverade tomten från 1878. 29 januari 1885 annonserades om anbud att bygga skolan enligt beslutade ritningar (färdiga ritningar och underlag fanns framtagna av dåvarande skolmyndighet. Det var bara antal barn och utifrån det välja modell.

1886


Skolläraren Ivar Holmgren blir ny folkskollärare och kantor och flyttar från Linköping till Rönö med hela sin familj. Fr.vä lärarinna (dotter) Ellen (f 1884-03-28 Linköping), lärarinna (dotter) Anna (f 1881-08-10 Linköping), äldste sonen Ivar Karl (f 1886-07-25 Rönö), mamman Ellen Therése Augusta (f Neuman 1860-10-05 Linköping).
Pappan, organist och skollärare Ivar Holmgren (f1853-04-06 Värna, Östergötland, sonen Hjalmar Fritiof (f 1892-01-04 Rönö) och yngste sonen Sven (f 1896-04-25 Rönö). Brodern som saknas på bilden är Erik George (1888-04-25 Rönö).
Föräldrarna med de två döttrarna flyttade till Rönö 1884. Ivar Holmgren slutade sin lärartjänst i Rönö 1911 och flyttade med sin hustru till Drothem, Östergötland. Både Anna (flyttade från Rönö 1912) och Ellen (flyttade från Rönö 1908) stannade kvar som lärare både i småskolan i Mörjö och Kyrkskolan i Rönö. Ivar avled i Västerås 1928 och Ellen Therése avlider 1923.

Läs rapporten Skolorna i Rönö Socken 1847-1967