Pågående arbeten vid Segerbo

Hembygdsgården Segerbo är i relativt stort behov av upprustning. Det handlar om att byta gavelbrädor och trösklar, fönster som måste renoveras, renovera staketet som omgärdar fastigheten, piffa upp trädgården och icke minst börja renovera magasinet som sedan kan användas för att ställa ut museiföremål. För att göra allt detta har vi organiserat arbetet i arbetskvällar. Vi träffas kl 16 första torsdagkvällen i månaden under juni, juli, augusti och september i Segerbo. Ta gärna med egen förtäring.

Nästa arbetskväll blir vårstädningen Söndag 2022-05-01. Eget fika medtages om så önskas. Väl mött ALLA medlemmar som vill ge oss en hjälpande hand med vårt arbete på Segerbo.

Erik P

Arbetsuppgifter Segerbo inventering 2021-11-04

Allmänt

 • Ta ut Nomor för att kolla angrepp
 • Inventera, fotografera, katalogisera och städa/flytta /rensa upp bland föremålen

 

Bykstugan

 • Måla skorsten
 • Måla skorstensplåt
 • Byta vindskiva / måla om det räcker baksida ovanför toalett
 • Montera hängränna på framsidan

 

Ladan

 • Fyll upp med sten utmed ladans vägg mot dammen
 • Jämna till befintligt golv i ladan
 • Ta hand om eternitskivorna
 • Fyll upp nedre golv i nedre delen av ladan
 • Rödfärga gaveln mot dammen
 • Bygg porter till gaveln mot skogen
 • Spika panel på gaveln
 • Bygg ett litet förråd för bord, stolar, gräsklippare och verktyg

 

Loftboden

 • Fönsterrenovering
 • Försöka rikta loftboden? Sätta gammaldags panel på gaveln mot vägen
 • Byta ut lampor till led, eventuellt byta armaturer, fler armaturer bottenvåning
 • Ansökan om hjälp att räta upp huset, be Gunnar om hjälp

 

Segerbostugan

 • Fönsterrenovering
 • Måla ytterdörrdörr
 • Miljöer inomhus
 • Måla vindskivor
 • Undersöka om vi kan dra fram el
 • Justera stenen utanför dörren, lägga på matta?

 

Markarbeten mm

 • Rikta grindstolparna / byta ut grindstolparna
 • Kolla staket och byta ut ribbor (minst 2 nedanför rosbusken)
 • Göra ny brygga
 • Lägga dränering och fylla upp gavel på loftgångsboden och mot dammen
 • Byta ut infotavlor
 • Ekskylt med Rönö Hembygdsgård
 • Så blomsteräng
 • Elda gräs runt damm och staket
 • Klyva och stapla ved
 • Behandla bänkar och ställa ut dem.
 • Rensa dammen och räkna fisk

Vid pennan : Erik P

Påbörjade / slutförda Arbeten under sommaren

 • Östra gaveln på Magasinet är färdig. Brädor och vindskivor är på plats. Allt är målat o klart. Virke skänkt från Klasse i Övergård.
 • Gräs och rabatter får regelbundet vår omsorg. Högt gräs och sly är slaget med trimmer / Röjsåg. Rabatter är rensade och gräset är klippt. Städning av diverse föremål i Brygghuset.
 • Några vindskivor kvar att byta på Brygghuset. Samtliga trasiga tegelpannor på taket är bytta.
 • Trasiga Grindar reparerade och klara.
 • Jord för utfyllnad och utjämning påbörjat.
 • Finns fortfarande några fönster kvar att måla / kitta.
 • Börja rensa bort skräp i Magasinet för att kunna påbörja arbetet med att reparera den Västra gaveln. Rödfärgning av långsidan mot dammen.

 

Att göra lista:

 • Att sammanställa en lista med enklare göromål som finns tillgänglig på Segerbo om någon vill åka dit och göra en insats utanför de ordinarie arbetskvällarna. Som man själv kan pricka av.

 

Förslag att göra uppehåll med arbetskvällarna Sommar 2022.

Utflykt till Jonsberg Gunnar Peterson i Hovgren. Datum måste fastställas!

Första Torsdagen varje månad har vi arbetskväll. Vi träffas kl. 16:00.           .

 

Vid pennan : Erik P

Arbetsdag vid Segerbo Torsdag 2021-06-17 kl 16 – 20:30

Deltagare: Lolita, Ulla, Ronnie, Conny, Erik, Per, Kerstin, Birgith, Anders, Missan

 

Påbörjade / slutförda Arbeten

 

 • Östra gaveln på Ladan är färdig. Brädor och vindskivor är på plats. Allt är målat o klart.

 

 • Gräser är nyklippt. Högt gräs är slaget med trimmer. Rabatter är rensade och bevattnade. Städning av diverse föremål i Bykstugan.

 

 • Segerbo är redo för att ta emot medlemmar som vill besöka oss på Midsommardagen för att ha trevligt och ta en fika. Finns mer info på Hemsidan.

 

 • TACK alla flitiga ”arbetsmyror”.

 

 • Givetvis hann vi med en trevlig fikastund 😊

 

Nästa arbetskväll är det planerat att

 

 • Byta vindskivor på Bykstugan. Lägga på Nockpannor ( i stället för brädor ) samt byta ut trasiga tegelpannor på taket.

 

 • Börja rensa bort skräp i ladan för att kunna påbörja arbetet med att reparera den Västra gaveln.

 

 • Fortlöpande trädgårdsarbete…

 

 • Nästa arbetskväll Torsdag 2021-07-01 Kl. 16:00

 

Vid pennan : Erik P

Måndag 7 juni

Vi fick ta till en extra arbetsdag för att försöka få det fint till midsommardagens aktivitet. I strålande solsken klättrades, spikades och när solen (äntligen) försvann runt hörnet målades det på Ladans gavel.

På torsdag 17 juni är det (extra) ordinarie arbetsdag igen och då skall förhoppningsvis rödfärgningen av gaveln och lite till bli klar och arbetet med att byta vindskivor på Bykstugan och Ladan vara igång. För första gången blommar Mats minnesträd och i bakgrunden pågår städning och putsning i Bykstugan (se foton ovan).

Ronnie

 

Arbetsdag vid Segerbostugan 2021-06-03 kl.16 – 20

Deltagare: Lolita, Ronnie, Conny, Erik, Per, Kerstin, Birgith, Anders

 

Påbörjade / slutförda Arbeten

 

 • Panelbrädor 1” x 5” och 1” x 6” har hämtats hos Klasse i Övergård och fraktats till Segerbo. Klas ville inte ha betalt. Han ville skänka brädorna till hembygdsgården. Ett stort TACK till Klas från oss alla.

 

 • Arbetet med att spika igen Östra gaveln på ladan påbörjades. Det går åt mycket brädor! Snickeriarbetet fortsätter på Måndag 2021-06-07. Samling c:a kl. 12:30 för de som kan / vill hjälpa till.

 

 • Påbörjat arbete med reparation av staket, staketstolpar och grindar.

 

 • Bykstugan började målas med Falu Rödfärg.

 

 • Givetvis hann vi med en trevlig fikastund.

 

De som kan och har möjlighet träffas Torsdag 2021-06-17 kl. 16:00. Nästa ordinarie arbetskväll Torsdag 2021-07-01 kl. 16:00

 

Väl mött ALLA medlemmar som vill ge oss en hjälpande hand med vårt arbete på Segerbo.

 

Vid pennan : Erik P

Ansvarig Hembygdsgårdssektionen

Kerstin Sundquist

070–279 18 37

pw.sundquist@gmail.com