Projektinformation

Här beskrivs projekt Rönö Nya Festplats

Bakgrund
Föreningslivet i Rönö socken har under 99 år, genom ett upplåtelseavtal, drivit och förvaltat festplatsen vid Skälläng i Rönö. Där har ett gemytligt midsommarfirande anordnats på midsommardagen och den första festligheten gick alltså av stapeln 1923.

Under sommaren 2022 sade markägaren upp avtalet med Bygdeföreningen. Detta innebar att föreningen både behövde planera för en flytt från festplatsen vid Skälläng, och att jakten på en ny festplats inleddes.

En enhällig medlemskår röstade för att festplatsen med det populära midsommarfirandet måste leva vidare på en lämplig plats. Majoriteten ansåg även att föreningen själva borde äga marken där den nya festplatsen ska uppföras.

Festplatsen i Skälläng var unik i sitt slag med sitt lantliga läge i ett skogsbryn omgivet av åkrar och skärgårdsskog. Den traditionstyngda midsommarfesten, där en stor del av bygden är engagerad i förberedelser och genomförande, har varit populär under alla år. På programmet står dans kring midsommarstången, barnteater, skyttetävling och andra trevligheter som tilltalar besökare i alla åldrar. Midsommarfirandet avslutas på kvällen med dans, de senaste åren till det populära dansbandet Huttez.

Den senaste festen 2022 samlade runt 1000 besökare från hela Vikbolandet och Norrköping med omnejd. Festens betydelse för människor från ett relativt stort upptagningsområde, ger Bygdeföreningen och engagerade Rönöbor hopp och kraft att samlas kring projektet att skapa en ny festplats.

Föreningens projektgrupp arbetar hårt med planeringen av den nya festplatsen. Projektet siktar högt med ambitionen att skapa en festplats inte enbart för midsommarfirande.

Klicka för större bild

Omfattning
Den nya festplatsen ska etableras i en vacker skogsglänta med närhet till Rönö Bygdeförenings hembygdsgård i Segerbo, strax intill vägen mellan Rönö och Östra Ny. Festplatsen är således lätt tillgänglig oavsett varifrån besökare kommer.

Klicka för större bild

Ett cirka 3 hektar stort område köps av Bygdeföreningen och regleras in i den befintliga fastigheten där hembygdsgården är belägen. Utvecklingspotentialen för fastigheten är stor i den lantliga miljön och synergierna med kulturarvet i Hembygdsgården öppnar för nya möjligheter. I anslutning till den nya festplatsen planeras även en ändamålsenlig parkeringsplats att anläggas tillsammans med ställplatser för husvagnar och -bilar.

Den nya festplatsen planeras att kunna nyttjas för olika typer av evenemang för både unga och gamla såsom julmarknad, konserter, utomhusbio och framför allt bibehållandet av midsommarfirandet på midsommardagen.

För att försöka bibehålla känslan av den fina midsommartradition som skapats vid Skällängs festplats, kommer de befintliga byggnaderna att flyttas med till den nya platsen. I samband med etableringen av den nya festplatsen kommer byggnaderna att renoveras och anpassas för att möta framtiden på bästa sätt. Under våren 2023 utreddes förslag om att bygga en ny dansbana försedd med tak samt en ny scenbyggnad anpassad för teaterspel. I juni tog föreningsstyrelsen beslut om att satsa på detta och bygglovsansökan för detta skickades in. I projektet ingår även att ansluta el, borra för vatten samt anlägga avlopp vid festplatsen. Det läggs även stort fokus på tillgänglighet, då målet är att alla ska kunna besöka festplatsen.

Projektets ambitionsnivå är hög och entusiasmen att skapa något nytt och bestående är ännu högre. Styrelsen för Bygdeföreningen, medlemmarna och projektgruppen är övertygade om att Rönö som skärgårdsbygd och den nya, fina festplatsen kommer att attrahera besökare från när och fjärran.

Projektets vision
Att Rönö Bygdeförening ska ha en egen festplats med god tillgänglighet, som både står starkt förankrad i Rönös midsommartradition och är redo att möta framtiden.

Projektets huvudmål
Att skapa en tillgänglighetsanpassad festplats för alla, där funktionerna som funnits vid Skälläng bibehålls och där möjlighet till vidareutveckling finns.

Budget
Projektets budget är ca 3 MSEK exklusive allt ideellt arbete som bedöms uppgå till drygt 800 timmar.

Av detta utgör ca 500 000 kr köp av marken samt kostnad för fastighetsreglering.

Föreningen kommer att gå in med till viss del befintliga medel i projektet och dessutom går intäkterna från årets arrangerade aktiviteter till projektet. Utöver det är ambitionen att finansieringen till stor utsträckning ska ordnas via sponsorer, privata bidragsgivare samt via bidrag från olika institutioner och organisationer.

Tidplan
Uppdaterad tidplan kommer att synas här inom kort. Invigning planeras till Midsommardagen 2024.

Projektledare för Rönö Festplats

Nina Vogel

0720-801711

ninan945@gmail.com