Hembygdsgården Segerbo

 

Hembygdsgården

Hembygdsgården, Segerbo 1:2 (byggår slutet av 1700-talet, renoverat år 1957, 1964) ägs och förvaltas av Bygdeföreningen. Sedan 1957 till 2020 ägdes byggnaderna i Segerbo  av Hembygdsföreningen genom gåvobrev. 1994 skänktes även tomtmarken till Hembygds-föreningen genom en avstyckning som gjordes av Sture Andersson.

Byggnaderna består av en liten låg stuga, den s.k. hembygdsstugan, en loftbod samt en tvättstuga som iordningställdes 1995 för visning av gamla ting och en gammal eldstad för tvättbyk. En gammal lada ingår också, men den är ännu ej iordningställd. Aktuella upprustning av Segerbo framgår här.

Rönö

Enligt professor Gösta Franzén betyder Rönö den bergiga eller steniga ön. Rönö, som är en kungsgård i Rönö socken i gamla Björkekinds härad, omtalas redan  under medeltiden och namnet omnämndes första gången 1289 i Biskop Bengts (Birger Jarls son) testamente. Rönö hade tillhört biskopsstolen i Linköpings stift, men innehades under Albrekt av Mecklenburgs tid av riksråden Karl Ulfsson  och hans son Knut Karlsson.

Rönö socken bildades före 1593 genom utbrytning ur Östra Ny socken. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Rönö församling och för de borgerliga frågorna till Rönö landskommun. Landskommunen inkorporerades 1952 i Östra Vikbolandets landskommun som uppgick 1967 i Vikbolandets landskommun och ingår sedan 1974 i Norrköpings kommun. Församlingen uppgick 2010 i Jonsbergs församling.

Du som är intresserad av kartinformation  om Rönö och dess omgivning kan studera hembygdens karta.

Se även information om Rönö på Kulturarv Östergötland

 

Källor: Hembygdsföreningens arkivmaterial, Sverigeplats.se, Wikipedia och Lantmäteriet

Ansvarig Hembygdsgårdssektionen

Kerstin Sundquist

070–279 18 37

pw.sundquist@gmail.com