Betalningsalternativ

Vid betalning av medlemsavgift eller avgift för en aktivitet kan du antingen använda bankgiro eller Swish. Om du önskar använda en gammal hederlig blankett så går även detta bra! Eventuella donationer kan också ges via bankgirot nedan.

För betalningar strävar föreningen efter att minska kontanthanteringen, vi ber dig därför att vid t ex aktiviteter, använda Swish.

Bankgiro: 5732-5409

Vi föredrar att betalningar görs till ovanstående bankgiro, men erbjuder alternativ enligt nedan.
Medlemsavgiften och avgifter för aktiviteter betalas in på detta konto. Medlemsavgiften för 2022 är 100:- för enskild medlem och 200:- för familj. Ange ”Medlem” och namn.

Swish
För medlemsavgifter: 123 239 6505

För andra betalningar, aktiviteter t ex: 123 080 8451

Hemsida

Roger Ståhl

072-2159 061

roger.stahl@gmail.com