Bygdegårdssektionen

Har till uppgift att förvalta Rönö Bygdegård med kök och tillhörande samlingslokaler, verka för frekvent nyttjande av lokalerna samt säkerställa ett professionellt underhåll av lokalerna. Sektionen har även till uppgift att årligen utarbeta en prislista för uthyrning av lokaler och tillhandahållande av tjänster i samband med uthyrning. Lokalerna ska opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, myndigheter och offentliga inrättningar, samt till organisationer och enskilda som önskar använda lokalerna och som delar föreningens värdegrund.

Mer information om våra lokaler och uthyrning