Årets Rönöbor år 2022

ULLA OCH SÖREN ANDERSSON fick på årsmötet denna utmärkelse med motiveringen:

”för idogt arbete under många år till glädje för många i Rönö. Ni har alltid med självklarhet ställt Er själva och Era resurser till förfogande till bygdens fromma och har alltid ställt upp för Bygdeföreningen. Särskilt Segerbo har varit föremål för Er omsorg, både när det gäller städning ute- och inomhus, med underhåll och reparationer, senast iordningställande av området runt själva husen.
Er välvilja att vara med och hjälpa till har även sträckt sig till Midsommarfesten i Skälläng, aktiviteter i Bygdegården och i övrigt vid andra tillfällen då något behöver bli gjort, som bakning, ljusstöpning eller förberedelse för någon aktivitet utomhus .

Det är en ära för Bygdeföreningen att kunna tilldela Er denna utmärkelse.”