Finns fältgentianan kvar i Rönö?

Naturguidningen vid Övergård Rönö, med markägaren Lars Béve och Therese Åström från länsstyrelsen, blev väldigt uppskattad. Många av oss åkte med djurvagn efter traktor till ladan där samling med information och fika ägde rum. Lars Béve berättade bland annat om hur arbetet bedrivs med sin stora boskapsbesättning. Therese Åström tog oss med på en utvecklingsresa som började för många miljoner år sedan. Så småningom landade den i Övergårds betade hagmarker.

Under vandringen gav både Lars och Therese oss nya insikter om hur det i teori och praktik går till att arbeta med hotade arter, och hur allt hänger ihop med betande djur, insekter och växter.

Hittade vi fältgentianan? Nej, tyvärr inte. Men det behöver inte innebär att den är borta för alltid, den kanske kan finnas kvar i marken och komma upp ett annat år.

Kerstin Hellberg