Första torprundan avklarad!

I strålande solsken samlades 45 intresserade personer vid hembygdsgården denna lördagsförmiddag till den historiska upptakten av Rönö sockens torpvandringar: generation 3.Trots regn under natten med till viss del ändrade planer, ledde Conny Passmark oss runt med säker hand, god kunskap och ett glatt humör.

Läs mer HÄR.

Stort tack till ”vår” Conny som förutom eget forskande idogt kämpar med oss under studiecirklar för inhämtande av data, framställning och uppsättning av torpskyltar, samt framtagande av dessa torprundor, varav vi nu fått gå den första.

Vi vill även tacka Anders Tillander, Rolf Andersson, Sture Brogsten och Olov Karlberg för sitt goda arbete, så att den kunde genomföras.

Styrelsen