Krisberedskap i Rönö!

Säkerhetschefen Richard Tjernström från Norrköping kommun inspire-rade 20-talet medlemmar i den nu så aktuella frågan om krisberedskap. De frågvisa åhörarna fick en inblick i hur Norrköping kommun är organiserade och hur man hanterar frågan. Kommunen har onekligen kommit långt i sitt arbete och nu har Bygdeföreningen för avsikt att anpassa kommunens plan till en plan för Rönö – dess hel- och deltidsboende… Detta kommer att göras i en studiecirkel som startar under hösten.

Kvällen toppades med en välsmakande macka och kaffe samt umgänge. Studera broschyren om krisberedskap och kvällens presentation.

Tack till alla som bidrog till en lyckad kväll

Stefan och Kerstin Jakas