Krisberedskap och -hantering i Rönö 2021-04-22

30-talet medlemmar träffades i det digitala mötet  för att inspireras av Per Helgesson, som redogjorde för jordbrukets utmaningar i samband med  klimatförändringen. Vidare fick vi ta del av tankarna kring djurhushållning, vattenförsörjning samt få en insikt i hur viktig kunskap fallit i glömska om att kunna ta tillvara det som naturen erbjuder. Stefan belyste frågan om energiförsörjningen och avslutade med att beskriva vad den enskilde individen bör göra för att vara beredd inför en kris. Se bifogad presentation.

I september fortsätter programmet och då kan vi förhoppningsvis träffas i Bygdegården.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se