Krisberedskap och -hantering i Rönö 2021-04-22

30-talet medlemmar träffades i det digitala mötet  för att inspireras av Per Helgesson, som redogjorde för jordbrukets utmaningar i samband med  klimatförändringen. Vidare fick vi ta del av tankarna kring djurhushållning, vattenförsörjning samt få en insikt i hur viktig kunskap fallit i glömska om att kunna ta tillvara det som naturen erbjuder. Stefan belyste frågan om energiförsörjningen och avslutade med att beskriva vad den enskilde individen bör göra för att vara beredd inför en kris. Se bifogad presentation.

I september fortsätter programmet och då kan vi förhoppningsvis träffas i Bygdegården.