Medlemsmötet om Skälläng festplats

Över 50 medlemmar samlades för att bli informerade om och komma med idéer om en ny festplats för kommande midsommardagsfirande. Lolita presenterade tre alternativa festplatser och Stefan presenterade olika finansieringsformer för flytt och byggnation av ny festplats.

Efter presentationen bjöd Bygdeforeningen på fika med Kerstin S nybakade bullar. De olika alternativen diskuterades i grupper och det entydiga svaret var att Bygdeföreningen skall satsa på att försöka utveckla Segerbo till vår nya festplats. Segerbo kan på det sättet bli en samlande plats inte bara för midsommardagsfirande utan även för andra festligheter såsom julmarknad mm. Dessutom finns i detta förslag en möjlighet för föreningen att köpa marken, vilket i så fall skulle förhindra framtida eventuella problem med markägare.

Nu skall styrelsen utreda förslaget vidare och därefter utforma en plan och tillsätta en projektorganisation för att realisera det omfattande projektet.

Styrelsen önskar tacka alla medverkande för engagemanget och alla goda idéer. Ett stort tack riktas till Jenny Kärner och Lars Béve för deras initiativ till festplats.