Nyförvärv!

Styrelsen kan glädjande informera att ytterligare en fastighet numera är i föreningens ägo. Kyrkstallet, byggnaden nedanför kyrkan vid vägkorset mot Stora Hummelvik/Kåreholm, byggdes 1924 som namnet anger, för att vara kyrkstall. Med tiden har den hunnit med att  vara både brandstation och militärförråd. Senaste ägaren, Max-Ove Karlberg har nu välvilligt sålt byggnaden till föreningen. På självaste nationaldagen slutfördes köpet med undertecknande av köpedokumenten. En glädjens dag för föreningen som inte bara får tillgång till en välbevarad museibyggnad, utan också får det extra förvaringsutrymme som vi så väl behöver!

Styrelsen