• Hem
  • Aktiviteter
  • Parkeringen vid Bygdegården blev klar i oktober 2021!

Parkeringen vid Bygdegården blev klar i oktober 2021!

Föreningen skrev till kommunen att ”Parkeringen består idag av en mindre, grusad del och en större, gräsbelagd del i en sluttning. Den gräsbelagda delen blir både uppkörd och hal och risken för tillbud är stor”. Sedan använde vi oss av Mörje gård som lämnat den enda offerten. Sören Andersson och Gustav Andersson har arbetat intensivt under ett par oktoberveckor med att göra en utvidgad grusparkering. Arbetet bestod av tre delar: en ny parkering nedanför Bygdegården, en övre uppfartsväg och den stora parkeringen på sidan om Bygdegården.

Tack till Sören och Gustav för ett gott resultat och även till Göran och Helena som sett till att projektet blev av!