Rapport från Hembygdsdagen vid Segerbo 15 augusti

Det blåste verkligen ordentligt! Men solen lyste delvis och inte en regndroppe kom på de sammanlagt 47 personerna på tunet.

Hembygdsdagen startade upp med en friluftsgudstjänst förrättad av vår prost Torbjörn Sjöberg, söndagens tema var Tro och Liv. Kantorn Martin Riessen fick extra hjälp av spelmännen i Lis Jons kapell med Arne Blomberg. Efter gudstjänsten var det kaffe på programmet, finkaffeserviserna hade kommit fram ur skåpen och kaffebrödet var naturligtvis hembakat av kvinnorna i vår hembygdssektion. Sedan följde mer spelmansmusik. Mitt i ”spelandet” blev det paus och då fick vi ett intressant föredrag av ”vår” Conny Passmark. Han beskrev bl a historien bakom traktens olika fiskeredskap samt situationen för dem som arbetade som fiskare förr.

Ett stort tack till alla som bidragit till att göra hembygdsdagen så lyckad! 

Styrelsen