Skogsvandring i Håkanstorp 25 september

30-talet medlemmar, hundar och barn slöt upp för promenad i Håkanstorps skogar, i ett fantastiskt höstväder. Under Rolf Anderssons ledning kunde vi insupa kunskap om skogen – den näringsgren som bidrar med 3% till Sveriges BNP och som 2020 stod för 20 procent av svensk industris totala investeringar.

”Skogsresan” började i Hansa-tiden med en betraktelse av en reslig tall. Liknande tallar användes då till att bygga fartyg. På stående fot utlystes snabbt en tävling om längden på tallen. Alla medlemmar uppmanades att rösta och bidra med 5 kronor till Bygdeföreningen. Vinnaren i tävlingen utlyses den 15 oktober. Rolf visade ett knep för att mäta längden på träd – något som kan komma till nytta i gissningstävlingen.

Längs skogsvägen fram till grillplatsen som var målet förevisade Rolf  sina odlingar av bland annat lärkträd, björk, ek,  gran och en del mer ovanliga trädslag.  Han delade med sig av all sin kunskap, kryddat med många anekdoter. Rolf informerade bland annat  att nettotillväxten av vår skog är positiv, en vetskap som är viktigt att bära med sig i den polariserade debatten om skogen. Väl framme vid grillplatsen avnjöts eget fika och grillad korv med bröd som Rolf och Marie bjöd på.

Ett Stort tack riktar vi till Rolf och Marie för en mycket trevlig och lärorik eftermiddag.                 

Elisabeth och Stefan