Årets Segerbodag 13 augusti

Årets Segerbodag
Söndagen den 13 augusti är det dags för årets hembygdsdag vid vår hembygdsgård Segerbo.
Den går helt i traditionens tecken med gudstjänst, ”finkaffe”, föredrag och underhållning.
Alla hälsas varmt välkomna!
/ Styrelsen