• Hem
  • Nyheter
  • Rönö Bygdeförening en av de första som får Hållbarhetsdiplom!

Rönö Bygdeförening en av de första som får Hållbarhetsdiplom!

Bygdeföreningen har blivit uppmärksammade att vi är en av tre bygdegårdar i Sverige som erhållit Hållbarhetsdiplom från vår riksorganisation Bygdegårdarnas Riksförbund.

Bygdegårdsrörelsens hållbarhetsarbete baseras på Agenda 2030 och de 17 Globala målen med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. För att kunna få diplomet behöver föreningen kunna visa att de uppfyller de kriterier riksförbundet har tagit fram.

De sex mål som ingår i diplomet och som bygdegårdsrörelsens föreningar med sin verksamhet bidrar till är:

  • Mål 3: God hälsa och välbefinnande (social hållbarhet)
  • Mål 10: Minskad ojämlikhet (ekonomisk hållbarhet)
  • Mål 11: Hållbara städer och samhällen (social hållbarhet)
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion (ekonomisk hållbarhet)
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna (miljömässig hållbarhet)
  • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen (social hållbarhet)

Läs pressreleasen här

Rönö Bygdeförenings Hållbarhetspolicy: Hållbarhetspolicy Rönö Bygdeförening 2023 02 16