• Hem
  • Nyheter
  • Söderköpings-Posten - Ändrad distribution

Söderköpings-Posten – Ändrad distribution

Hämta Söderköpings-Posten vid Rönö Bygdegård!
På grund av begränsningar i distributionsledet kommer vi i Rönö tyvärr inte längre att kunna få Söderköping-Posten utdelad till våra postlådor. Detta gäller också andra områden i gles- och skärgårdsbygd, vilket vi i Rönö Bygdeförening  starkt beklagar.
Eftersom vi inte ska gå miste om värdefull lokalinformation, har föreningen sett till att  tidningen kan hämtas på verandan till Rönö Bygdegård. Detta gäller från och med nu. Senaste numret, som kom ut igår, finns redan där.
Välkomna att hämta ert exemplar!
/ Styrelsen