Status Rönö Festplats…

Efter att det varit tyst från oss ett tag kommer nu äntligen en uppdatering. Det har inte varit tyst för att vi inte gjort något, tvärt om!

Nedan får ni uppdateringar i punktform om vad som gjorts och vilka beslut som tagits av styrelsen kring festplatsen under de senaste månaderna.

 • Ansökan om fastighetsreglering är inskickad till Lantmäteriet. Vi får räkna med en handläggningstid på ca 1,5 år, men nu är i alla fall allt i rullning för att marken för festplatsen ska bli föreningens egen.
 • Ett omfattande arbete med bidragsansökningar har genomförts. Flera bidragsansökningar har blivit beviljade. Senast kunde vi berätta om det beviljade bidraget från Swedbank genom Sparbankstiftelsen Alfa. Nu kan vi glädjande meddela att vi fått positivt besked om ett stort bidrag från Leader Kustlandet. Mer medel behövs för projektet och vi fortsätter med ansökningsarbetet.
 • Vi fortsätter också arbetet med att hitta sponsorer och bidragsgivare till projektet. Vi är så tacksamma och glada över alla som hittills har valt att ställa upp och skänka bidrag.
 • I mars får vi äntligen gå i gång med markarbetena vid festplatsen, och då kommer ni alla kunna se att det faktiskt händer något. 😊 En bit in i april räknar vi med att det stora arbetet med att renovera de befintliga byggnaderna kan påbörjas. Mer information om detta kommer och vi hoppas att ni vill och kan ställa upp och hjälpa till.
 • En ny elanslutning har gjorts vid Segerbo och en matning har grävts ner till festplatsen.
 • Under våren kommer entreprenadarbetena gällande den nya scenen och dansbanan att handlas upp. Genomförandet planeras att ske under sommaren och hösten.
 • Allt ovan summerar ihop till att följande beslut kring midsommarfirandet i år 2024 har tagits av styrelsen.
  Under 2024 kommer Rönö Bygdeförening att genomföra midsommarfirandet i kombination med firandet av att kyrkstallet i Rönö fyller 100 år. Firandet kommer att ske under eftermiddagen på midsommardagen vid bygdegården och kyrkstallet. Mer information kommer!
  Det blir alltså inget firande vid den nya festplatsen under 2024. För att kunna genomföra arbetena i lugn och ro, kommer i stället den nya festplatsen att invigas vid midsommar 2025.

Vi hoppas att ni vill fortsätta följa och stötta vårt projekt! 😊

Varma hälsningar
Styrelsen för Rönö Bygdeförening och Projektgruppen genom Nina Vogel