Uppstartsmöte ”Nya Skälläng”

Den 17 december samlades 19 medlemmar till ett uppstartsmöte avseende den nya festplatsen vid Segerbo Hembygdsgård. Mötet inleddes med att medlemmarna kunde avnjuta en välsmakande grönsakssoppa varefter projektledaren Nina Vogel presenterade status på projektet samt sina långt skridna tankar om projektet i form av kartmaterial, milstolpar, projektgruppens sammansättning, myndighetskontakter, etc.

Syftet med mötet var att definiera mål samt identifiera risker och möjligheter med det omfattande arbetet som projektet har att hantera. Mötet genomfördes i konstruktiv anda och projektdokumentationen kan nu uppdateras med fler kreativa idéer.

Styrelsen önskar tacka Nina för att hon tagit sig an ett krävande uppdrag. Ett tack går även till mötesdeltagarna och Kerstin Sundqvist som ordnade lunchen.

Styrelsen