Vad händer med Rönö Festplats?

Här kommer en uppdatering. 

I somras och början av hösten gladdes vi åt att vi hade fått bygglov för vår festplats. Vi har nu även fått startbesked för markarbeten och arbeten med de befintliga byggnaderna.

Varför är vi då inte igång och bygger än, kanske ni undrar?

Jo, så här förhåller det sig. En mycket stor del av projektgruppens arbete utgörs av att lösa finansieringen av projektet. Vi arbetar brett med att samla in pengar på många olika vis. Dels via föreningens anordnade aktiviteter, dels via sponsring/insamling och dels via ansökningar till flera bidragsgivare. Sponsring/insamlingsmedel har hittills helt överträffat våra förväntningar med råge och vi är väldigt tacksamma för alla generösa bidrag.

Vad gäller bidragen från offentliga institutioner med flera utgör de en stor del av de totala medel som behöver anskaffas. Mycket arbete har lagts och läggs ner på att hitta potentiella bidragsgivare och att formulera tydliga ansökningar till dessa, vars förfrågningar är så olika, komplexa och specifika. Vi vågar säga att det ser lovande ut, men innan vi fått slutgiltigt beviljande av dessa bidrag får inte byggarbetet påbörjas.

Redan nu har vi erhållit bidrag från Regionen och Norrköpings kommun.

 

Nya tidsplaner

Det läge vi befinner oss i nu innebär tyvärr att vi får skjuta på byggstarten till i vår.

 

Aktuell tidplan ser ut enligt nedan:

Våren 2024 – markarbeten samt arbete med de befintliga byggnaderna.

Hösten 2024 – byggnation av den nya dansbanan och scen.

 

Vad händer midsommaren 2024?

Planen är att vi genomför eftermiddagsfirandet på vår nya fina festplats.

Vi har även spännande planer för kvällens aktiviteter och återkommer om dessa längre fram.

 

Arbetet under hösten och vintern fokuseras på finansiering samt med förberedelser och planering inför vårens och sommarens arbete. I vår kommer även de slutgiltiga ritningarna för dansbana och scen att tas fram och en byggentreprenad handlas upp.

 

Vi ser fram emot att fira midsommar med er nästa sommar!

 

Hälsningar

Styrelsen och Projektgruppen för Rönö Festplats

 

Upptäck Rönö på www.ronobygdeforening.se