Årsmöte 12 mars 2023

Rönö Bygdeförening avhöll sitt ordinarie årsmöte den 12 mars 2023 i Bygdegården.

33 medlemmar hade hörsammat kallelsen, lyssnade och deltog aktivt på mötet och lät sig väl utspisas med kaffe och Kerstin Sundqvists goda semlor. Dokument från mötet kan läsas på vår hemsida. Protokollet finns även på vår anslagstavla i Rönökorset.

Läs mer här


Kallelse till Årsmöte

Årsmöte i Rönö Bygdeförening äger rum i Rönö Bygdegård den 12 mars 2023 kl. 15:00.
Förutom sedvanligt årsmöte kommer projektgruppen för den nya festplatsen att presentera planerna och det aktuella läget i projektet.
Handlingar till årsmötet finns på www.ronobygdeforening.se samt finns uppsatta på föreningens anslagstavla i Rönö-korset.
Efter årsmötet kommer Lennart Lidman från Jonsberg att berätta om sin senaste bok, fortsättningen på boken om Rysshärjningarna 1719. Hans böcker finns att köpa på plats.
Föreningen bjuder på kaffe och semla!
Alla gamla och nya medlemmar hälsas välkomna!
Styrelsen

 

Föredragningslista finns här: Föredragningslista Årsmöte RBF 2023 03 12